Önemli Bildiri

ÖNEMLİ BİLDİRİ

Bu internet sitesi (birlikte ‘‘internet sitesi’’ olarak anılacaktır); Fulcrum tarafından yönetilen birkaç internet sitesinden oluşmaktadır. Bu internet sitesindeki bazı bölümler veya sayfalar; bu Kullanım Koşullarına ek hükümler veya koşullar içerebilir. Lütfen bu ek hükümleri ve koşulları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu bölümlere veya sayfalara erişim sağladığınızda, söz konusu ek hükümlerin ve koşulların bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bir ihtilaf meydana gelmesi halinde, bu bölümleri ve sayfaları kullanmanız, söz konusu ek hükümlere ve koşullara tabi olacaktır.

Fulcrum internet sitesinin ve sistemlerinin yetki dışı kullanılması; şifrelerin veya diğer bilgilerin istismar edilmesi dahil olup bununla sınırlı olmamak üzere Fulcrum sistemlerine yetki dışı erişim mutlak surette yasaklanmıştır. Herhangi bir Fulcrum sitesine veya hizmete zarar vermek, devre dışı bırakmak, aşırı yüklenmek veya tahrip etmek için bu internet sitesini kullanamazsınız veya diğer üçüncü tarafların herhangi bir Fulcrum sitesini veya hizmeti kullanmasını veya faydalanmasını engelleyemezsiniz. Hackleme, şifre çalma veya herhangi bir başka yöntemle herhangi bir Delta Sitesine veya hizmete, ilişkili bilgisayar sistemlerine veya ağlara yetkisiz bir şekilde erişim girişiminde bulunamazsınız. Bu internet siteleriyle ilişkili olarak yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamayı taahhüt etmektesiniz.

Fulcrum; herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin ve önceden haber vermeksizin tamamıyla kendi takdirine bağlı olarak bu internet sitesindeki bilgileri, materyalleri ve açıklamaları değiştirme, iyileştirme veya düzeltme ve planlı veya plansız bakım, geliştirmeler, iyileştirmeler veya düzeltmeler nedeniyle bu internet sitesine erişimi askıya alma ve/veya reddetme hakkını saklı tutar. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler ve materyaller; teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Tarih belirtilmiş olan bilgiler söz konusu tarihte düzenlenmiştir ve Fulcrum bu bilgilerin güncellenmesi veya düzeltilmesine ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Fulcrum, herhangi bir tarihte, bu internet sitelerinde sağlanan veya tanımlanan herhangi bir ürünü veya hizmeti kaldırabilir veya değişiklik yapabilir.